آدرس ستاد شركت توزيع نيروي برق تبريز:كوي وليعصر-خيابان نظامي-اول قطران

تلفن تماس :33328946-041

تلفن گویا:   33336699-041

نمابر :        33328950-041

کدپستی : 5157694375

شماره ملی :10200136970

پیامک : انتقادات و پیشنهادات 50001717001521 خدمات مشترکین 50001717001521 فوریتهای برق تبریز 2000041121 

پست الكترونيك: info (at) toziehtabriz.co.ir     

لینک اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پیام رسان ایرانی سروشhttps://sapp.ir/pr_tozitabriz

 

 

 

تماس با حراست و امور محرمانه 

 

 افراد پاسخگو :

1- نام : احمد حسام زاده

سمت : سرپرست دفتر روابط عمومی

پست الکترونیک:ravabet (at) toziehtabriz.co.ir

آدرس پستی : تبریز-کوی ولیعصر -خیابان نظامی -اول قطران-شرکت توزیع نیروی برق تبریز-طبقه اول

تلفن تماس مستقیم :33313463 شماره تلفن داخلی :42812- نام : یوسف منظور مرامی 

سمت : مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

پست الکترونیک :mmarami (at) toziehtabriz.co.ir


آدرس پستی : تبریز-کوی ولیعصر -خیابان نظامی -اول قطران-شرکت توزیع نیروی برق تبریز

تلفن تماس مستقیم :33330191 شماره تلفن داخلی :

 

3- نام : سعید ابراهیمیان

سمت : مسئول میز خدمت-کارشناس پژوهش و نظر سنجی

پست الکترونیک :


آدرس پستی : تبریز-کوی ولیعصر -خیابان نظامی -اول قطران-شرکت توزیع نیروی برق تبریز

تلفن تماس مستقیم :33313482 شماره تلفن داخلی : 4316


گروه دورانV6.0.3.0