اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 

تا چه میزان از نحوه اطلاع رسانی خاموشی های با برنامه رضایت دارید؟

ارسال


  
  
  شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام رضایت خود از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقائ سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
  
  جنسیت:  
    
   میزان سن:  
  میزان تحصیلات:  
   شغل:  
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر:  
  نام خدمت :  
  نام زیر مجموعه خدمت :  
  ردیف  محور سنجش  پرسش  سطح رضایت
  1  شفافیت فرایندی  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار  
  2  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت  
  3  انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی  
  4  پاسخگویی و مسئولیت پذیری  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه  
  5  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت  
  6  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما  
  7  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها  
  8  تسلط بر فرآیند  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد  
  9  زمان فرآیند  تعداددفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت  
  10  تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت  
  11  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت  
  12  نظام مند بودن فرایند  نظم ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت  
  13  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی و یا حضوری در هنگام مراجعه  
  14  ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه، کارت ملی) به واحدهای مختلف  
  15  احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت  
  16  کلیات فرایند  احساس رضایت ازکل خدمت دریافت شده  
  چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطالب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر دارید، مرقوم فرمایید.
  
  ارسال

گروه دورانV6.0.3.0