شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام رضایت خود از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقائ سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
  
  جنسیت:  
    
   میزان سن:  
  میزان تحصیلات:  
   شغل:  
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر:  
  نام خدمت :  
  نام زیر مجموعه خدمت :  
  ردیف  محور سنجش  پرسش  سطح رضایت
  1  شفافیت فرایندی  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار  
  2  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت  
  3  انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی  
  4  پاسخگویی و مسئولیت پذیری  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه  
  5  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت  
  6  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما  
  7  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها  
  8  تسلط بر فرآیند  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد  
  9  زمان فرآیند  تعداددفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت  
  10  تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت  
  11  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت  
  12  نظام مند بودن فرایند  نظم ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت  
  13  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی و یا حضوری در هنگام مراجعه  
  14  ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه، کارت ملی) به واحدهای مختلف  
  15  احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت  
  16  کلیات فرایند  احساس رضایت ازکل خدمت دریافت شده  
  چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطالب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر دارید، مرقوم فرمایید.
  
  ارسال

گروه دورانV6.0.3.0