کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1400/7334/503برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمان های شرکت توزیع نیروی برق تبریز و امورهای بهره برداری تابعه شرکت  جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/05/021400/05/261400/05/101400/05/25مشاهده اطلاعات کامل
1400/6308/503عملیات احداث دو دستگاه ساختمان پست مناقصه یک مرحله ای 1400/04/191400/05/101400/04/271400/05/10مشاهده اطلاعات کامل
1400/6309/503فروش 40000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط و 450 بشکه سرپر روغن ترانسفورماتورهای مستعمل و اسقاط مزايده 1400/04/191400/05/171400/04/291400/05/17مشاهده اطلاعات کامل
1400/5786/503پیمانکار کلیددردست جهت اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خود نگهدار در حوزه جغرافیایی امورهای ائل گلی و ستارخان به مقدار تقریبی 70 کیلومتر مطابق لیست پیوستی مناقصه یک مرحله ای 1400/04/131400/05/101400/04/231400/05/09مشاهده اطلاعات کامل
1400/5713/503خرید 4000 متر کابل خودنگهدار 20 کیلو ولت با سطح مقطع 60+120*3 میلیمتر مربع مناقصه دو مرحله ای 1400/04/131400/05/061400/04/231400/05/05مشاهده اطلاعات کامل
1400/5145/503انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز مناقصه یک مرحله ای 1400/04/051400/05/031400/04/151400/05/02مشاهده اطلاعات کامل
1400/3389/503خرید 15272 دستگاه انواع کنتور تک و سه فاز مناقصه دو مرحله ای 1400/03/051400/04/021400/03/191400/04/01مشاهده اطلاعات کامل
1400/3388/503برون سپاری انجام عملیات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات مشترکین مناقصه یک مرحله ای 1400/03/051400/04/061400/03/191400/04/05مشاهده اطلاعات کامل
1400/2/1315/503خرید 27 دستگاه تابلوهای 20 کیلوولت N و Q معمولی و 150 دستگاه انواع تابلوهای فشار ضعیف معمولی و کمپکت و پیلار مناقصه دو مرحله ای 1400/02/051400/02/291400/02/131400/02/28مشاهده اطلاعات کامل
1400/1794/503برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي با اخطار ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو مناقصه یک مرحله ای 1400/02/121400/03/091400/02/251400/03/08مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

گروه دورانV6.0.3.0