کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1400/9939/503خرید 15 دستگاه تابلوهای 20 کیلوولت سه سلولی کمپکت NNQ از نوع AIS . مناقصه دو مرحله ای 1400/06/281400/07/251400/07/101400/07/24مشاهده اطلاعات کامل
1400/9935/503خرید 1500دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز طرح فهام ( فهام 1) به همراه ماژول مخابراتی GPRS منطبق بر آخرین الزامات همکار پذیری ابلاغی شرکت توانیر. مناقصه دو مرحله ای 1400/06/281400/07/251400/07/101400/07/24مشاهده اطلاعات کامل
1400/10677/503خرید کابل فشار ضعیف خودنگهدار 6 سیمه 25 + 25+ 70+ 70 * 3 به متراژ 10 کیلومتر و 25 + 25+ 95 + 95 * 3 به متراژ 30 کیلومتر مناقصه دو مرحله ای 1400/07/111400/08/091400/07/241400/08/08مشاهده اطلاعات کامل
1400/9345/503خرید روزانه 70 پرس ناهار و 50 پرس شام جمعا" به تعداد 120 پرس برای کارکنان براساس برنامه غذایی در روزهای کاری و روزهای تعطیل براساس دستورالعمل های بهداشت و سلامت در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز مناقصه یک مرحله ای 1400/06/161400/07/111400/06/271400/07/10مشاهده اطلاعات کامل
1400/10356/503انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( ، سرویس خطوط فشار ضعیف زمینی و هوایی و تعادل بار در امورهای بهره برداری بصورت خط سرد و خط گرم مناقصه یک مرحله ای 1400/07/041400/08/051400/07/181400/08/04مشاهده اطلاعات کامل
1400/7955/503خرید کابل 20 کیلوولت و انواع هادی روکشدار مناقصه دو مرحله ای 1400/05/161400/06/101400/05/251400/06/09مشاهده اطلاعات کامل
1400/7938/503عملیات حفر چاه ارت ، چاله کنی و کانال کنی ، خاکبرداری ، حفر تونل ، کاتر زنی ، بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه های انواع چراغ بصورت روتین بخصوص فورس ماژور اتفاقات شبکه در 24 شبانه روز مناقصه یک مرحله ای 1400/05/131400/06/141400/05/261400/06/13مشاهده اطلاعات کامل
1400/7940/503تعیین پیمانکار اجرای 9 فقره پروژه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور روشنایی با تامین کابل خودنگهدار و تیربتنی توسط کارفرما مطابق لیست پیوستی مناقصه یک مرحله ای 1400/05/131400/06/141400/05/261400/06/13مشاهده اطلاعات کامل
1400/7686/503خرید 000 30 متر کابل 20 کیلوولت آلومینیومی مونوفاز 240 * 1 شیلدار مسلح مناقصه دو مرحله ای 1400/05/111400/06/071400/05/201400/06/06مشاهده اطلاعات کامل
1400/7645/503برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي و یا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو مناقصه یک مرحله ای 1400/05/091400/06/031400/05/181400/06/02مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

گروه دورانV6.0.3.0