پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
98/15059/503انتخاب پیمانکار احداث زیرساخت مسکن مهر یک مرحله ای 1398/12/261399/05/071399/01/201399/02/06مشاهده اطلاعات کامل
98/15060/503خرید انواع کابل خودنگهدار دو مرحله ای 1398/12/261399/05/071399/01/201399/02/06مشاهده اطلاعات کامل
98/15061/503خرید انواع تیر بتونی دو مرحله ای 1398/12/261399/05/071399/01/201399/02/06مشاهده اطلاعات کامل
98/14784/503فراخوان شناسايي توليد كنندگان و يا تامين كنندگان " RTU " و " باتري شارژر " فراخوان 1398/12/201399/02/101399/02/101399/02/10مشاهده اطلاعات کامل
98/14779/503فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران فعال در زمينه اتوماسيون شبكه هاي توزيع فراخوان 1398/12/201399/02/101399/02/101399/02/10مشاهده اطلاعات کامل
98/14764/503برون سپاری بازدید و سرویس خطوط 20 کیلوولت هوایی و پست های هوایی بصورت خط گرم در ناحیههای یکو دودر محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز یک مرحله ای 1398/12/211399/01/311399/01/161399/01/31مشاهده اطلاعات کامل
98/14672/503انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی یک مرحله ای 1398/12/211399/01/311399/01/161399/01/31مشاهده اطلاعات کامل
98/14530/503خرید 18000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح اسناد مناقصه دو مرحله ای 1398/12/201399/02/031399/01/201399/02/03مشاهده اطلاعات کامل
98/14542/503نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری و دایری انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز ) به تعداد 35747 رشته ) و اجرای پروژه برقدار کردن تابلو کنتور متقاضیان انشعاب عادی از شبکه موجود یک مرحله ای 1398/12/171399/01/171398/12/271399/01/17مشاهده اطلاعات کامل
98/14226/503انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط یک مرحله ای 1398/12/131399/01/201398/12/261399/01/20مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0