پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس ستاد شركت توزيع نيروي برق تبريز:كوي وليعصر-خيابان نظامي-اول قطران

تلفن تماس :33328946-041

تلفن گویا:   33336699-041

نمابر :        33328950-041

کدپستی : 5157694375

شماره ملی :10200136970

پیامک : انتقادات و پیشنهادات 200000121 خدمات مشترکین 10000411121 فوریتهای برق تبریز 200041121 

پست الكترونيك: info (at) toziehtabriz.co.ir     

لینک اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پیام رسان ایرانی سروشhttps://sapp.ir/pr_tozitabriz


تماس با حراست و امور محرمانه افراد پاسخگو :

1- نام : یونس مرامی

سمت : مدیر دفتر روابط عمومی

پست الکترونیک:ravabet (at) toziehtabriz.co.ir

آدرس پستی : تبریز-کوی ولیعصر -خیابان نظامی -اول قطران-شرکت توزیع نیروی برق تبریز-طبقه اول

تلفن تماس مستقیم :33313463 شماره تلفن داخلی :42162- نام : یوسف منظور مرامی 

سمت : مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

پست الکترونیک :mmarami (at) toziehtabriz.co.ir


آدرس پستی : تبریز-کوی ولیعصر -خیابان نظامی -اول قطران-شرکت توزیع نیروی برق تبریز

تلفن تماس مستقیم :33330191 شماره تلفن داخلی :


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0