پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر مقام معظم رهبری
پرتال ریاست جمهوری
شرکت توانیر
وزارت نیرو
سایت آمار شرکت توانیر
نرم افزار پنجره واحد سرمایه گذاری
سایت استانداری آذربایجانشرقی
سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی
سایت خبری وزارت نیرو
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو
دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو
سامانه ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد وزارت نیرو
سامانه ثبت و پیگیری شکایات وزارت نیرو
دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت نیرو
دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نیرو
دفتر برنامه ريزي راهبردي و تلفيقي وزارت نیرو
سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش وزارت نیرو
دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو
دفتر خصوصي سازي و امور مجامع وزارت نیرو
دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نیرو
شبكه آمار و اطلاعات وزارت نیرو
مركز اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه وزارت نیرو
سرور جستجوي منابع كتابخانه وزارت نیرو
درگاه اطلاعات مكاني وزارت نيرو
فناوري اطلاعات مكاني وزارت نیرو
دفتر محيط زيست، ايمني، بهداشت و امور اجتماعي وزارت نیرو
دفتر توسعه منابع انساني وزارت نیرو
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نیرو
دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نیرو
سامانه طرح هاي نوآورانه وزارت نیرو
دبيرخانه شوراي استاندارد وزارت نیرو
دفتر راهبري و نظارت امور برق وزارت نیرو
شوراي پايايي شبكه برق كشور وزارت نیرو
هيات تنظيم بازار برق وزارت نیرو
درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک وزارت نیرو
سامانه جامع مدیریت پروانه های صنعت برق وزارت نیرو
سامانه الکترونیکی ارتباط با بازیگران صنعت برق وزارت نیرو
دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي وزارت نیرو
كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران
دفتر توسعه انرژي‌هاي نو، استاندارد و ارتقاي بهره‌وري برق و انرژي
دفتر امور مجلس وزارت نیرو
دفتر امور حقوقي وزارت نیرو
دبيرخانه وزارت نیرو
اداره كل امور اداري و پشتيباني وزارت نیرو
كانون بازنشستگان وزارت نيرو و صنعت آب و برق وزارت نیرو
وبلاگ کانون بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق تبریز
نظام پیشنهادات شرکت توزیع نیروی برق تبریز
سایت نظرسنجی وزارت نیرو
پایگاه اطلاع رسانی مرکز ارتباط مردم و دولت (سامانه الکترونیکی سامد)
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
نرم افزار تحت وب رمضان الکریم

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0