اطلاعات تماس معاونین و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 ایمیل سازمانی  آدرس        تلفن تماس           عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف 
a.kazemi (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران
رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل عادل کاظمی 1
  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران مشاور مدیر عامل  رسول احمدزاده 2
ahmadzadeh (at) toziehtabriz.co.ir  

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33313431 سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی یوسف سلیمی 3
resali (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33316441 مدیر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ منوچهر جهان بین 4
farshbaf (at) toziehtabriz.co.ir

تبریز- ائل گلی - بالا تر از هتل شهریار

33320537 معاونت برنامه ريزي و مهندسي جعفر فرشباف حامد 5
rahimnezhad (at) toziehtabriz.co.ir   تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333546 معاون منابع انساني ابراهیم رحیمی نژاد 6
jahanbin (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-ولیعصر-میدان بهارستان 33191544 مدیر معاونت فروش و خدمات مشترکین  مهرداد رابطیان 7
zeynali (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-ولیعصر-میدان بهارستان 33191455  سرپرست مدیریت توزيع برق شهرستان تبريز رسول زینالی 8
mirzakhani (at) toziehtabriz.co.ir  آذرشهر- خیابان امام خمینی - جنب ترمینال مسافربری 34227705 مديريت توزيع برق شهرستان آذرشهر  محمد ميرزاخاني سيلاب 9
bageri (at) toziehtabriz.co.ir  اسکو-خیابان امام خمینی -فلکه شهرداری 33227640 مديريت توزيع برق شهرستان اسکو جعفر باقری 10
segendel (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33327619 مدير دفتر حراست و امور محرمانه صابر سقندل اصل 11
kazempoor (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33336677 مدير دفتر هيئت مديره و مدير عامل نادر کاظم پور 12
ezatimehr (at) toziehtabriz.co.ir 

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33308803 مدير امور مالي بهرام عزتی مهر 13
salimi (at) toziehtabriz.co.ir 

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33308804 مدیر امور تدارکات مهدی خلیلی 14
smaleki (at) toziehtabriz.co.ir
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33322364 مدير امور نظارت برخدمات عمومي سجاد ملکی 15
abaspoor (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33334010 مدیر امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق ابوالفضل عباسپور 16
mhejabi (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33328515 سرپرست دفتر ایمنی و کنترل ضایعات محمد حجابی 17
asghariazar (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33324783 مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری محمود اصغری آذر 18
noridokht (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33273128 سرپرست امور تعميرات وعيب يابي جعفر جعفر زاده 19
tahmasebpour (at) toziehtabriz.co.ir   تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 36690802 مدير دفتر بازار برق مهین طهماسب پور 20
mfarshbaf (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333843 مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات محمد باقر محجل فرشباف 21
rabetian (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ائل گلی - بالا تر از هتل شهریار 33333547 مدیر دفتر مهندسی و نظارت سعید رسالی احدی 22
hesami (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-ائل گلی - بالا تر از هتل شهریار 33322361 مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه عباس  حسامی 23
alaei (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33292856 مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل رضاعلایی 25
hoseini (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33292855 مدير امور کارکنان و رفاه میر علی حسینی 26
almasi (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33293564 مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني علی الماسی 27
teymorlo (at) toziehtabriz.co.ir   تبریز – خیابان راه آهن – جاده سنتو اول سه راهی قراملک
 روبروی آموزش فنی و حرفه ای
32892555 مديردفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري علی اصغر تیمورلو 28
ahmadi (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-ولیعصر -میدان بهارستان 33191508 مدير دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات ابوالفضل احمدی سرای 29
shagagi (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-ولیعصر-میدان بهارستان 33191340 مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين حسن شقاقی 30
fekari (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز - ولیعصر - میدان بهارستان 33191678 مدیر دفتر مدیریت مصرف سید ابراهیم فکاری 31
salek (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- چهارراه با غشمال -نبش کوی اشکان 35573600 مدیر اموربرق روشنايي حمید سالک یعقوبی 32
jafarian (at) toziehtabriz.co.ir  باغ گلستان - جنب هنرستان وحدت 32807366 مدير امور برق گلستان عبدالله جعفریان 33
najat (at) toziehtabriz.co.ir  بلوار 29 بهمن-خیابان آذری -کوی دانش 33334510  مدیر امور برق ائل گولي جواد نجات 34
pazar (at) toziehtabriz.co.ir  خیابان ستارخان-یکه دکان-نبش میدان ستارخان 32672140 مدير امور برق ستارخان داوود پورآذر 35
zorieh (at) toziehtabriz.co.ir  قراملک-جنب مجتمع آموزش عالی اذربایجان 32896079 مدیر امور برق قراملک وحید ذریه 36
hamrah (at) toziehtabriz.co.ir  میدان فهمیده -جنب پست فوق توزیع 36675050 مدير امور برق باغميشه رحیم همراه 37
mhoseinzadeh (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز - شهرک اندیشه 34258938 مدير امور برق انديشه عیسی ملاحسین زاده 38
zeynali (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-روبروی پلیس راه تبریز-صوفیان-انبار روباز 32858175 مدير امور نوسازي رسول زینالی گاوگانی 39
shafaat (at) toziehtabriz.co.ir  خسروشهر - خیابان طالقانی 32442300 مدير امور برق خسروشاه علیرضا شفاعت 40
hesamzadeh  (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33313463 سرپرست دفتر روابط عمومي احمد حسام زاده 41
mmarami (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33317389 مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات يوسف منظور مرامي 42
sarkesh (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333543 مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري مهرداد سرکش 43
mhejabi (at) toziehtabriz.co.ir  تبریز-میدان شهید فهمیده-جنب پست فوق توزیع 36675051 سرپرست دفتر کنترل برنامه و  پروژه   منصور حجابی 44 

گروه دورانV6.0.3.0