نام امور

کدپستی

آ درس

شماره تماس

امور برق روشنایی

نرسیده به چهارراه باغشمال– جنب بیمارستان الزهرا

2- 35573601

35573606-9

امور برق گلستان

5139656735

تبریز - خیابان خرمشهر-جنب هنرستان وحدت

32824310

امور برق ایل گلی

دروازه تهران خیابان آتش نشانی -22 متری دانش

33334511-16

امور برق ستارخان

5146816576

تبریز – میدان یکه دکان

32663952-3

32673483

امور برق قراملک

5193663111

تبریز - خیابان راه آهن - جاده سنتو اول سه راهی قراملک روبروی آموزش فنی و حرفه ای 

32895092

  32899300

 32899303

امور برق باغمیشه

5155953111

تبریز – شهرک باغمیشه جنب پست شفاء روبروی پمپ بنزین

36696910

36681313

امور برق آذرشهر

5371743575

خ امام خمینی (ره ) (بلواربسیج) جنب ترمینال مسافربری

34222014

34227702

امور برق خسروشهر

خیابان طالقانی

  32442314-15

  امور برق اسکو

خیابان امام خمینی (ره ) فلکه شهرداری

33222150

33222250

اداره برق سهند

شهرجدید سهند –فاز 2- فلکه جانبازان- جنب آگاهی

33446151-2

اداره برق گوگان

5376117549

خیابان امام خمینی (ره)

34520332

34521212

اداره برق ممقان

5375116791

خیابان امام خمینی (ره ) جنب بانک تجارت

34324775

34322355

اداره برق سردرود

خیابان امام خمینی (ره ) جنب کتابخانه

34208884

34202334

اداره برق باسمنج

توانیر باسمنج خیابان  امام خیابان 

36348080

36342013

امور برق اندیشه

تبریز- خیابان جوان - بالاتر از اورژانس 115-نبش خیابان گیتی 

       34243191-93           34243188


گروه دورانV6.0.3.0