شركت توزيع نيروي برق تبريز

افتتاح سال 1375

شركت توزيع نيروي برق تبريز در تاريخ 75/01/22  تحت شماره 7694 در اداره ثبت شرکتهای تبريز به ثبت رسيده و مسئوليت توزيع نيروي برق را در محدوده شهرتبريز وحومه و شهرهای اسکو ، ایلخچی، آذرشهر ، گوگان ، ممقان ، خسروشهر و سهند برعهده دارد.  محدوده تحت پوشش اين شركت را عرصه اي به مساحت حدود 4770 كيلومترمربع با جمعيتي معادل 2041614   نفر كه در قالب تعداد سه شهرستان و نه  شهر  اسكان دارند تشكيل مي‌دهد.

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارت است از :

* ایجاد ، توسعه و بهینه سازی شبکه

* ارائه خدمات توزیع برق

* بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه ها

* خرید و فروش و جابجایی برق

* راهبری و پایش شبکه توزیع برق

* سایر موارد بر طبق اساسنامه

 

اعضاي هيات مديره شركت عبارتند از :

اسامي اعضاي

 هيأت مديره

نام و نام خانوادگي نماينده شخص حقوقي

سمت در هيأت مديره

موظف/

غيرموظف

مدرك تحصيلي

تاريخ انتصاب

تاريخ انقضاء

حوزه فعاليت اعضاي موظف

عادل کاظمی

 

رئیس

موظف

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و

بهره وری

96/04/17

-

مديرعامل

جعفر فرشباف حامد

 

عضو اصلی

موظف

کارشناسی ارشد مهندسی برق

98/05/16

-

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

 رسول احمدزاده

 

عضو اصلی

موظف

لیسانس حسابداری

94/12/22

-

معاونت مالی و پشتیبانی

سمت در هيات مديره:

1. رئيس هيأت مديره:  عادل کاظمی                                     2. نايب رئيس هيأت مديره:رسول احمدزاده

3. عضو هيأت مديره:  جعفر فرشباف حامد                          

4-1- مديرعامل :

نام و نام خانوادگی

مدرك تحصيلي

تاريخ انتصاب

تاريخ انقضاء

عادل کاظمی

 

1396/04/17

 

 

شركت توزيع نيروي برق تبريز دارای گواهینامه ISO 9001 مي باشد.


گروه دورانV6.0.3.0