جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/14784/503 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: فراخوان شناسايي توليد كنندگان و يا تامين كنندگان " RTU " و " باتري شارژر " وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی فراخوان عمومی شناسایی

موضوع : فراخوان شناسايي  توليد كنندگان و يا تامين كنندگان  " RTU  " و " باتري شارژر "

 

شركت توزيع نيروي برق تبريز در نظر دارد به منظور شناسايي توليد كنندگان و يا تامين كنندگان تجهيزات اتوماسيون شبكه فراخوان عمومي برگزار نمايد . لذا كليه متقاضيان ، توليد كنندگان و تامين كنندگان در اين زمينه دعوت به عمل مي آيد با در نظرگرفتن چك ليست مدارك مورد نياز جهت ورود به ليست تجهيزات و كالاهاي مورد تاييد اين شركت ( ليستهاي پيوستي ) ، حداكثر تا ساعت 10 صبح مورخ 10/ 02/ 99 مدارك مربوطه را به نشاني آدرس : تبريز ،كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه اول ، اداره دبيرخانه تلفن : 33328946 ارسال فرمايند .

بديهي است به درخواستها و مدارك دريافتي بعد از تاريخ هاي اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

همچنين ارائه مدارك فني هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد .

متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال و رفع ابهام ميتوانند با شماره تلفن 33334010 - 041 تماس حاصل فرمايند.

 

                                                                                                                                              شرکت توزیع نیروی برق تبریز

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/20 مهلت دریافت اسناد: 1399/02/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/10 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/10
تاریخ انقضاء: 1399/02/10
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0