جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/14779/503 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران فعال در زمينه اتوماسيون شبكه هاي توزيع وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران 

موضوع : فراخوان عمومي  شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران فعال در زمينه اتوماسيون شبكه هاي توزيع 

 

شركت توزيع نيروي برق تبريز در نظر دارد به منظور شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران فعال در زمينه اتوماسيون شبكه هاي توزيع فراخوان عمومي برگزار نمايد . لذا كليه متقاضيان و پيمانكاران فعال در اين زمينه دعوت به عمل مي آيد با در نظرگرفتن فرم خلاصه ارزيابي كيفي ( فرمهاي پيوستي ) مدارك مربوطه را ، حداكثر تا ساعت 10 صبح مورخ 10/ 02/ 99 به نشاني آدرس : تبريز ،كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه اول ، اداره دبيرخانه تلفن : 33328946 ارسال فرمايند .

بديهي است به درخواستها و مدارك دريافتي بعد از تاريخ هاي اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

همچنين ارائه مدارك فني هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد .

متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال و رفع ابهام ميتوانند با شماره تلفن 33334010 - 041 تماس حاصل فرمايند.

 

                                                                                                                                                        شرکت توزیع نیروی برق تبریز

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/20 مهلت دریافت اسناد: 1399/02/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/10 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/10
تاریخ انقضاء: 1399/02/10
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0