پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


CodeTitleTypeStart DateExpire DateDocument Delivery DeadlineProposal Delivery DeadlineView Full Information
98/15059/503انتخاب پیمانکار احداث زیرساخت مسکن مهر One-Step 3/16/20207/28/20204/8/20204/25/2020View Full Information
98/15060/503خرید انواع کابل خودنگهدار Two-Step 3/16/20207/28/20204/8/20204/25/2020View Full Information
98/15061/503خرید انواع تیر بتونی Two-Step 3/16/20207/28/20204/8/20204/25/2020View Full Information
98/14784/503فراخوان شناسايي توليد كنندگان و يا تامين كنندگان " RTU " و " باتري شارژر " Summon 3/10/20204/29/20204/29/20204/29/2020View Full Information
98/14779/503فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران فعال در زمينه اتوماسيون شبكه هاي توزيع Summon 3/10/20204/29/20204/29/20204/29/2020View Full Information
98/14764/503برون سپاری بازدید و سرویس خطوط 20 کیلوولت هوایی و پست های هوایی بصورت خط گرم در ناحیههای یکو دودر محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز One-Step 3/11/20204/19/20204/4/20204/19/2020View Full Information
98/14672/503انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی One-Step 3/11/20204/19/20204/4/20204/19/2020View Full Information
98/14530/503خرید 18000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح اسناد مناقصه Two-Step 3/10/20204/22/20204/8/20204/22/2020View Full Information
98/14542/503نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری و دایری انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز ) به تعداد 35747 رشته ) و اجرای پروژه برقدار کردن تابلو کنتور متقاضیان انشعاب عادی از شبکه موجود One-Step 3/7/20204/5/20203/17/20204/5/2020View Full Information
98/14226/503انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط One-Step 3/3/20204/8/20203/16/20204/8/2020View Full Information
< >
   archive

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0