پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
  • En
مشخصات عمومی
کد: 97/8425/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: برون سپاری اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز و اجرای پروژه برقدارکردن تابلو کنتور متقاضیان انشعابات برق وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای

********************************************************** 

 

موضوع مناقصه : برون سپاری اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز و اجرای پروژه برقدارکردن تابلو کنتور متقاضیان انشعابات عادی از شبکه موجود بصورت هوایی و یا زمینی  

 

مدت زمان اجرای کار : یکسال شمسی

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  از تاریخ 03/09/97   لغايت   14/09/97   

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : (بعدد)  962.000.000 ریال ( بحروف )  نهصد و شصت ودو میلیون ریال  می باشد .       

              

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، شركت توزيع نيروي برق تبريز  ، طبقه 4، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي

 

مبلغ فروش اسناد :  

مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ    28/09/97  و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ، کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 – 3328946 3دورنگار : 3328950 3                             

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11  روز چهارشنبه مورخ    28/09/97  ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز در طبقه چهارم 

 

شرایط خاص : ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو  و رعایت ظرفیت کار آزاد الزامی است. 

 

آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیر می باشد:

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir//: http

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هرطریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

                                                                                                         شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 
شرايط ومشخصات مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 503/8425 /97 مورخ 28  /8/97

 

1)          موضوع مناقصه :

-------------------------

عبارت است از برون سپاری فعالیت های نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری و دایری انشعاب برق تکفاز و سه فاز غیر دیماندی  متقاضیان و مشترکین تا سقف 32 آمپر و اجرای پروژه تامین برق متقاضیان انشعابات عادی از شبکه موجود بصورت هوایی و یا زمینی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز بشرح جدول ذیل در قالب گروههاي کاری، بر اساس دستورالعمل نصب و اصلاح و نیرورسانی به پروژه های توزیع و دستورالعملهای اجرايی ابلاغ شده توسط کارفرماو مطابق اسکوپ کاری منضم به اسناد مناقصه .

 

تبصره 1:

منظور از شبکه ، عبارتست از شبکه تاسیسات برقی عمومی متعلق به شرکت توزیع نیروی برق تبریز که صرفا" با اجرای عملیات کابل کشی هوائی و یا زمینی با مقاطع مختلف تا محل نصب لوازم اندازه گیری یا تابلو کنتور متقاضی، می توان انشعاب درخواستی متقاضی را تامین کرد.

در هر منطقه ای از حوزه شرکت توزیع نیروی برق تبریز که دارای شبکه فشار ضعیف  هوایی باشد عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تاسقف 32 آمپر  و اجرای پروژه برقدارکردن تابلوکنتور متقاضیان  انشعابات عادی از شبکه موجود بصورت هوایی و یا زمینی (داخل محدوده خدمات شهری) ، در آن محل و در خارج از محدوده خدمات شهری فقط  عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تاسقف 32 آمپر  تا محل نصب کنتور درداخل ملک متقاضی، توسط پیمانکار انجام خواهد شد .

ردیف

نام ناحیه

تعداد تقریبی نصب کنتور

تعداد تقریبی اصلاح انشعابات

تعداد تقریبی پروژه تامین برق بصورت هوایی

تعداد تقریبی پروژه تامین برق بصورت زمینی

تعداد تقریبی اصلاح جعبه فیوز

1

شرق تبريز

ائل گولی

13000

3900

860

340

0

باغمیشه

2

غرب تبريز

قراملک

9300

4400

505

95

0

اندیشه

ستارخان

3

مركزي

روشنایی

6700

7400

320

80

100

گلستان

4

حومه

آذر شهر

9000

2300

60

140

0

اسکو

خسرو شاه

جمع

 

38000

18000

1745

655

100

 

در حوزه مرکزی تبریز  با عنایت به حساسیت ساماندهی انشعابات بازار سرپوشیده و مراکز تجاری تبریز اصلاح انشعابات و نیز اصلاح جعبه فیوز های مربوطه (درصورت ارائه طرح) ، در اولویت قرار خواهد داشت. ضمنا" تهیه جعبه فیوز کامپوزیتی برعهده پیمانکار خواهد بود.همچنین درصورت برکناری جعبه فیوز مربوطه ، پیمانکار پس از اخذ حواله برگشت به انبار از امور برق ، نسبت به انتقال و تحویل  اقلام برکناری به انباری مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز  اقدام خواهد کرد.

 

تبصره 2 :

هر پیمانکار مختار است در کلیه نواحی دلخواه خود  پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکتها براساس     قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکتهای ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود . و مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 60 را کسب نمایند پاکت مالی آنها گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت ترازشده تعیین خواهد شد .

هر پیمانکار در صورت احراز شرایط فنی و بازرگانی قابل قبول فقط در یک ناحیه می تواند برنده شود و پس از اعلام برنده شدن در یک ناحیه پاکتهای پیشنهادی وی برای سایر نواحی از دور بررسی خارج خواهد گردیدو صرفا" در صورت کسب امتیاز فنی 75 امتیاز و بالاتر می تواند در دوناحیه بعنوان برنده مناقصه اعلام شود ، پس از برنده شدن در دو ناحیه پاکت یا پاکتهای پیشنهادی بعدی از دور بررسی خارج خواهد شد. ( مطابق بند22 شرایط و اسناد مناقصه  )

 

تبصره 3 :

درفرایند نصب انشعاب برق تهیه کنتور ،پلمپ ، فیوز و کابل سرویس ( تکفاز با مقطع 6*2 و سه فاز با مقطع 10*4 ) همچنین تهیه انواع کابل آلومینیومی و مسی در مقاطع مختلف به عهده کارفرما ، تهیه و نصب تابلو کنتور و ایجاد چاه ارت تابلو کنتور مطابق استانداردهای وزارت نیرو به عهده متقاضی و سایر اقلام مورد نیاز به عهده پیمانکار میباشد .

 

تبصره 4 :

اخذ مجوز حفاری بر عهده متقاضی است .

 

2)    مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :برای کل موضوع مناقصه 962.000.000 ریال بوده که درصورت شرکت برای نواحی شرق ، غرب ، مرکزی و امورهای نواحی تبریز ، مبلغ تضمین بشرح ذیل میباشد :

مبلغ   488.500.000 ریال برای ناحیه شرق تبریز

مبلغ  404.100.000  ریال برای ناحیه غرب تبریز

مبلغ  394.000.000  ریال برای ناحیه مرکزی تبریز

مبلغ  366.200.000 ریال برای امورهای نواحی تبریز

 

که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير ، همراه اسناد مناقصه و اين آگهی  در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز  ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب  ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد.

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک جاری و چک مسافرتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نمی شود .

 

3)       تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

------------------------------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیر دیماندی تا سقف 32 آمپر و اجرای پروژه تامین برق متقاضیان انشعابات عادی از شبکه موجود بصورت هوایی و یا زمینی در مناطق شرق ، غرب ، مرکزی و نواحی شرکت توزیع نیروی برق تبریز  "قيد شده باشد تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ    28/09/ 97 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي – اول خيابان قطران – شرکت توزیع نیروی برق تبریز ـ طبقه اول تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط .

 

پاکت فنی و بازرگانی ( پاکت ب ):

---------------------------------------------

1.ب ـ کپی اساسنامه

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات  صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه به روز گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

6.ب ـ  تکمیل فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار و ارائه آن  بصورت پرینت شده از سایت 

7.ب ـ  فرم تکمیل شده ارزیابی پیمانکاران با ارائه اسناد مثبته

8.ب ـ  مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد مناقصه

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

فرم ارزیابی پیمانکاران در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت ب ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی و بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد.  

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

 

 

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

----------------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس یا  تایید ارقام مندرج در فهرست بهای پیوست اسناد مناقصه صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت منضم به اسناد مناقصه به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء مجاز شرکت براساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نیز ممهور شود . در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" در صورت پیشنهاد قیمت برای تمام ناحیه ها و یا تعداد مشخص ، پاکتهای ج بایستی بصورت پاکت              ج ـ 1( ناحیه شرق - امور های برق ائل گولی و باغمیشه ) ، پاکت ج ـ 2 ( ناحیه غرب - امورهای برق قراملک ؛ اندیشه و ستارخان  ) ، پاکت ج ـ 3 ( ناحیه مرکزی - امورهای برق گلستان و روشنایی ) و پاکت ج ـ 4 (  نواحی تبریز   - امور برق خسروشاه و مدیریت توزیع برق شهرستان آذرشهر و اسکو )  " بشرح ماده 22 تکمیل و ارائه شود و کلیه پاکتهای ج بایستی بصورت سربسته و در یک پاکت جداگانه دیگر بصورت سربسته ارائه شود .

 

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد قيمت پيشنهادی خود را فقط در برگه های  پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه تکمیل و پس از لاک ، مهر و امضاء ارائه نماید. 

 

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هيچگونه تخفيف پذيرفته نخواهد شد و برنده مناقصه براساس کمترین قیمت ترازشده تعیین خواهد شد.

 

 

 

 

نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد :

 

                                        100×قیمت پیشنهادی

                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  قیمت تراز شده

                                           100 - I (100-T)

 

T= امتیاز فنی

I= ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی 20% می باشد.  )

 

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 60 خواهد بود.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ    28/09/ 97  واقع در خیابان نظامی – اول قطران - شرکت توزیع نیروی برق تبریز – طبقه چهارم – امور تدارکات انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است .بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت  الف  افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن  و نیز تضمين شركت در مناقصه نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران بر اساس موارد مندرج در شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد می باشد اقدام خواهد شد.

در صورت تكميل بودن جهت بررسي و ارزيابي به کمیته فني بازرگاني تحويل خواهد شد. ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

 

در جلسه افتتاح پاکات ج بازگشایی پاکتها براساس قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکتهای ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود . و مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 60 را کسب نمایند پاکت مالی آنها گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت ترازشده تعیین خواهد شد .

هر پیمانکار مختار است در کلیه نواحی دلخواه خود  پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکتها براساس     قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکتهای ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود . و مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 60 را کسب نمایند پاکت مالی آنها گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت ترازشده تعیین خواهد شد .

هر پیمانکار در صورت احراز شرایط فنی و بازرگانی قابل قبول فقط در یک ناحیه می تواند برنده شود و پس از اعلام برنده شدن در یک ناحیه پاکتهای پیشنهادی وی برای سایر نواحی از دور بررسی خارج خواهد گردیدو صرفا" در صورت کسب امتیاز فنی 75 امتیاز و بالاتر می تواند در دوناحیه بعنوان برنده مناقصه اعلام شود ، پس از برنده شدن در دو ناحیه پاکت یا پاکتهای پیشتهادی بعدی از دور بررسی خارج خواهد شد. ( مطابق بند22 شرایط و اسناد مناقصه  )

 

در صورتیکه حداقل قیمتهای ترازشده مناقصه گران با هم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه:

----------------------------------

در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

6) مدت اجرای کار :

--------------------

از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

---------------------------

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

_______________

معاونت فروش و خدمات مشترکين

 

9) سقف مبلغ قرارداد برای هریک از نواحی بشرح ذیل میباشد  :

      -  ناحیه شرق تبریز : 7.948.893.599    ریال

      -  ناحیه  غرب تبریز : 5.581.803.758     ریال

      -  ناحیه مرکزی تبریز: 5.376.481.434   ریال

      -  حومه تبریز :  4.822.938.049 ریال

 

(10  قرارداد شامل تعدیل نمی باشد .

 

 

11) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

12) در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر مراجعه نماید.

 

13) پيشنهاد دهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتيکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانکار ضبط   می­گردد.

 

14) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

15) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 

16) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد .

 

17) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

18) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت توزیع برق تبریز  toztab.ir   http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

19) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33364259_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

20)دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

 

21) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

22) ) پیشنهاددهندگان مکلف هستند پیشنهادات خود را در پاکنهای جداگانه بصورت سربسته لاک و مهر شده با ذکر عنوان پاکت پیشنهاد قیمت بصورت پاکت ج – 1(ناحیه شرق تبریز) ، پاکت ج-2 (ناحیه غرب ) ،  پاکت ج-3    ( ناحیه مرکزی ) و  پاکت ج-4 (نواحی تبریز )  ارائه نماید و افتتاح پاکات بصورت قرعه کشی با حضور نمایندگان مناقصه گران در جلسه افتتاح پاکات ج خواهد بود.

 

 

 

تبصره :

ابتدا در مرحله اول پاکات قیمت مناقصه گرانی که حداقل امتیاز 60 را کسب کرده باشند براساس قرعه کشی افتتاح و برنده مشخص خواهد گردید .

چنانچه مناقصه گری در مرحله اول برنده شناخته شود و امتیاز مکسوبه وی کمتر از 75 باشد در مرحله بعدی پیشنهادوی برای سایر نواحی از دور بررسی خارج خواهدشد.و این روال تا آخر ادامه خواهد داشت . 

 

چنانچه یک پیمانکار واجد شرایط ( بشرط کسب 75 امتیاز و بالا ) در دو ناحیه برنده شناخته شود در مرحله بعدی پیشنهاد وی از دور بررسی خارج خواهد شد .

 

 

23) پيمانکار مکلف است هماهنگيهای لازم را با معاونت فروش و خدمات مشترکین در خصوص اجرای موضوع قرارداد و نيز ارائه گزارشات پيشرفت کار و حل و فصل موانع اجرايی و قراردادی به انجام برساند .

 

24) پيمانکار مجاب است نسبت به ارائه آدرس و شماره تلفن ثابت دفتر جهت پیگیری متقاضیان در هر مقطع زمانی برای اجرای پروژه اقدام نماید.

 

25) پيمانکار متعهد می گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداداز بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد

 

26) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

 

27) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

28) پیمانکار موظف است کارکنان خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید و تبعات عدم اقدام در این خصوص به عهده پیمانکار خواهدبود.

 

29) شرايط مناقصه در 29 ( بیست و نه ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز

نام ونام خانوادگی امضاء کننده :

 سمت امضاء کننده :

 تاریخ

کدملی :

 

 

 

 

 

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شاخصهای ارزیابی پیمانکاران

مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 503/8425 /97 مورخ  288/97

 

ردیف

عنوان شاخص

امتیاز

1

تجربه کاری

 30

2

توان مالی

 30

3

توان علمی

 15

4

تاییدیه ها و رضایت از کارفرمایان قبلی

 15

5

بومی بودن

10

جمع

 100

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/03 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/14
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/28
تاریخ انقضاء: 1397/09/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0