مشخصات عمومی
کد: 97-02 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان پایه بتنی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان

شماره 97-02

 

     شرکت توزیع نیروی برق تبریز در نظر دارد نسبت به شناسایی تولیدکنندگان فعال و توانمند پایه بتونی اقدام نماید لذا  بدینوسیله از کلیه شرکتها و تولیدکنندگان دعوت می نماید برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی تولیدکنندگان از تاریخ  8/07/97 با مراجعه به وب سایتهای شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir//: http ، پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و یا سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http  مراجعه و مدارک مربوطه را دریافت نمایند.

 بدیهی است ارائه و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .  

مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ   28 /  07 / 97 بصورت لاک و مهر شده به نشانی تبریز کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران طبقه چهارم اداره مناقصه مزایده و قراردادها  تحویل گردد. توضیح اینکه ارسال مدارک و اسناد مثبته با توجه به آیتمهای ذکر شده در فرمهای ضمیمه فراخوان بصورت مرتب در زونکن و ارسال آن به آدرس فوق    ( اداره قراردادها و مناقصات ) الزامی می باشد.

 

·         این آگهی به منظور ارزیابی کیفی تولیدکنندگان  انتشار یافته است و در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد .

متقاضیان میتوانند درصورت نیاز با شماره تلفن :  194-04133330191  ( آقای مهندس همراه ) تماس حاصل فرمایند .  

 

                     

                                                                                                                شرکت توزیع نیروی برق تبریز

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/07/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/07/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/07/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/07/28
تاریخ انقضاء: 1397/07/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0