مشخصات عمومی
کد: 97-03 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: ارزیابی کیفی مناقصه تهیه ،نصب وراه اندازی نرم افزار اسکادا وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی بشماره 03 97

***********************************************************

موضوع مناقصه : نرم افزار اسکادا با قابلیت های مانیتورینگ و کنترل از راه دور و پردازش اطلاعات دریافتی تجهیزاتی که امکان اتوماسیون داشته و لینک ارتباطی آنها با یک یا ترکیبی از بسترهای مخابراتی موجود استاندارد و پروتکل های استاندارد برقرار شده است.

-دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

- مدت زمان انجام موضوع مناقصه : هشت ماه

- محل دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی :

دریافت اسناد به صورت حضوری و غیرحضوری از تاریخ چاپ آگهی فراخوان از طریق مراجعه به آدرسهای زیر امکان پذیر می باشد:

الف) سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریز http://www.toztab.ir از منوی مناقصات

ب)سایت توانیر http://www.tavanir.org.ir از منوی معاملات قسمت فراخوان

ج) مراجعه حضوری به آدرسهای تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، شركت توزيع نيروي برق تبريز  ، طبقه 4، اداره قراردادها و مناقصات و تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي

- مهلت و محل تحويل اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

آخرین مهلت تحويل استعلام ارزیابی کیفی تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 26 / 10 /97 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز، کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 33328946 - 041دورنگار : 33328950- 041صندوق پستی : 4838 51335 

- زمان بازگشائی پاکتهای ارزیابی کیفی:

ساعت 11 روز  چهارشنبه مورخ 26/10 /97

- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی:

1- ارائه گواهی صلاحیت از شورایعالی انفورماتیک

2- دارا بودن مشخصات الزامی درخواستی مناقصه گزار

           

                                        شركت توزيع نيروي برق تبريز

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/12 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/26
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/26
تاریخ انقضاء: 1397/10/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0